DrieVeld

„DrieVeld” w Uddel (Holandia) jest centrum badawczym cieląt grupy VanDrie. Nowy ośrodek badawczy, podzielony na pięć wydziałów, dysponuje 1064 miejscami dla cieląt. DrieVeld będzie punktem zwrotnym w badaniach zarówno nad hodowlą bydła mlecznego, jak i zwierząt w sektorze cieląt.

W ciągu roku w DrieVeld odbywają się różne próby. Tematyka badań może być różna, od harmonogramów karmienia, składu preparatów mlekozastępczych, surowców po kwestie zdrowotne.

Na tej farmie testowej Schils BV ma możliwość przeprowadzania testów naukowych wspólnie z naszymi klientami.

  • This site uses cookies
  • Hide this notification