Misja & Wizja

Misja

Schils jest najlepszym partnerem w żywieniu młodych zwierząt, dla naszych klientów na całym świecie, jako profesjonalny, innowacyjny i niezawodny producent.

Wizja na przyszłość

Co stworzyliśmy w przeszłości stawia nas w doskonałej pozycji na przyszłość. Wszystko, co robimy opiera się na ciągłym rozwoju firmy na istniejących i nowych rynkach, zarówno preparatów mlekozastępczych jak i pasz dla zwierząt, z szeroką gamą produktów, które optymalnie zaspokajają potrzeby naszych klientów. Prowadzone działania w zakresie rozwoju innowacyjnych produktów, zapewnienia jakość i bezpieczeństwo naszych produktów. Wszystko to gwarantuje nam sukces i nieustanny postęp zarówno w teraźniejszości jak i przyszłości.

  • This site uses cookies
  • Hide this notification