Solo

Obecnie niższe koszty są potrzebne aby produkcja  białej cielęciny była opłacalna . Schils oferuje nową koncepcję żywienia, aby zmniejszyć koszty. W ciągu ostatnich lat Schils opracował koncepcję żywienia bez SMP. Preparat mlekozastępczy  Solo wykazał  bardzo dobre wyniki w  hodowli białych cieląt w obu stajniach  badawczych  grupy VanDrie i na innych gospodarstwach. Schils oczywiście doradza i wspiera swoich klientów w przejściu na  nowy sposób żywienia.

Charakterystyka

  • Premium Solo - Zeroreplacer zawiera duże ilości białek
  • Początek 30 - Doskonały  preparat mlekozastępczy dla fazy Start
  • Maszt 35 – preparat mlekozastępczy z odtłuszczonego mleka w proszku
  • Kalmi 60 - Wysokiej, jakości odtłuszczony preparat mlekozastępczy do mieszanek
  • Solo Kem 30 – paszowy dodatek białek pochodzenia mlecznego do mieszanek

Twój Partner W Żywieniu Młodych Zwierząt

Jako specjalista w żywieniu młodych zwierząt, Schils zawsze szuka partnerów do tworzenia i dzielenia się wiedzą. Od sprzedaży, marketingu i wsparcia technicznego z naszej strony, do doświadczenia ze strony naszych klientów możemy współpracować w celu zwiększenia wydajności wzrostu, zdrowia i zysków.

Schils oferuje więcej niż tylko preparaty mlekozastępcze.  Schils oferuje to, czego potrzebujesz, aby osiągnąć swoje cele

  • This site uses cookies
  • Hide this notification