Protilac

Schils oferuje różne rodzaje koncentratów mleka, które zwiększają wydajność młodych zwierząt. Te pasze są dodatkowym źródłem energii. Nasze  produkty dodatkowe, jak Superspray i Energylac zaleca się podawać do wszystkich preparatów mlekozastępczych. Protilac to dobre ekonomiczne rozwiązanie, aby zastąpić odtłuszczone mleko zastępcze.

Charakterystyka 

  • Zastępcze, odtłuszczone mleko w proszku

  • Ekonomiczne rozwiązanie dla wszelkiego rodzaju zastosowań pasz zwierzęcych

  • Silnie skoncentrowane białka i wszystkie niezbędne aminokwasy

  • Wydajność równa wydajności odtłuszczonego mleka w proszku, jednakże koszty są znacznie niższe

  • o wysokiej strawności rafinowanych tłuszczów jadalnych, bogatych  w laktozę, jeden z najbardziej ekonomicznych źródeł energii i białek

Twój Partner W Żywieniu Młodych Zwierząt

Jako specjalista w żywieniu młodych zwierząt, Schils zawsze szuka partnerów do tworzenia i dzielenia się wiedzą. Od sprzedaży, marketingu i wsparcia technicznego z naszej strony, do doświadczenia ze strony naszych klientów możemy współpracować w celu zwiększenia wydajności wzrostu, zdrowia i zysków.
Schils oferuje więcej niż tylko preparaty mlekozastępcze.  Schils oferuje to, czego potrzebujesz, aby osiągnąć swoje cele.