Społeczna odpowiedzialność biznesu

Społeczna odpowiedzialności  w naszej korporacji opiera się na opracowywaniu naszej strategii tak, aby  bilans naszych zysków był w równowadze z dobrem ludzi i planety.

Ludzie

Poprzez stworzenie przyjemnego i profesjonalnego środowiska pracy, Schils oferuje swoim pracownikom wolności i niezależność w wykonywaniu obowiązków. Chcemy , aby nasi pracownicy mieli pozytywne nastawienie zarówno do pracy jak i siebie nawzajem , tak ,aby mogli wspierać  się w codziennej działalność. Dzięki takiej polityce firmy, nasi pracownicy wykonują swoją pracę profesjonalnie, podnosząc jakość oferowanych produktów i usług.

Planeta 

Troska o środowisko, przyrodę i krajobraz jest ważna nie tylko dla Schils, ale również dla naszych konsumentów. W trosce o środowisko produkcja w Schils jest prowadzona wedlug programu „ czysta produkcja”, wykorzystując innowacyjną i ciagle rozwijającą się technologie.

Profit

W Schils, zysk to nie tylko wyniki finansowe firmy. Dbamy również o inne ekonomiczne aspekty, takie jak zatrudnienie, inwestycje w infrastrukturę, politykę lokalizacji, zaangażowanie osobiste i ekonomiczne oraz wpływ naszych produktów. Schils chce być czymś więcej niż tylko producentem pasz dla młodych zwierząt.