Aktualności techniczne

Wersja I - 2010

Znaczenie żywienia cieląt w pierwszych miesiącach po urodzeniu.

Ostatecznym celem w hodowli cieląt jest uzyskanie cieląt o najwyższej wydajności i potencjale. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy stosujemy intensywne żywienie w pierwszym miesiącu po porodzie.

Ten problem skupia się glownie na znaczeniu immunoglobuliny i siary.

Wersja II - 2010

Zależność między wymiarem wymion a wzrostem od cielaka do krowy.

Waga cieląt w pewnym wieku jest znanym narzędziem do śledzenia rozwoju od cieląt do krów dorosłych. Zamiast ważenia cieląt, stosowane jest regularne pobieranie pomiaru wymiaru wymion. Pomiar ten jest łatwy, nie wymaga drogich instalacji i może być wykonany przez samego hodowcę..

Wersja III - 2010

Preparat mlekozastępczy lub mleko krowie, – co jest bardziej opłacalne?

Każdy chodowca / rolnik musi dziś myśleć w sposób oszczędny, w celu zapewnienia gospodarstwie przyszłości.

Jakie ekonomiczne sytuacje będą miały wpływ na decyzję o korzystaniu z preparatów mlekozastępczych zamiast mleka krowiego?

 1. Quotum mleka w krajach europejskich

 2. Cena mleka

 3. Odpady mleczne

Te kwestje pomagają w podejmowaniu decyzji ekonomicznych teraz i w przyszłości.

Wersja IV

Energy requirements of young calves during winter time

Energy intake for young calves is important for maintenance and growth. The calf's maintenance requirement is determined by the calf's weight and the temperature.

In this paper we put focus on the effect of outside temperature on young calves' energy requirements.

Wersja V

Znaczenie laktozy w preparatach mlekozastępczych dla prosiąt.

Laktoza  jest unikalnym węglowodanem obecnym wyłącznie w produktach pochodzenia mlecznego. Prosięta przyzwyczajone są do trawienia laktozy, ponieważ jest ona składnikiem odżywczym mleka maciory i charakteryzuje się bardzo wysoką strawnością.

To wydanie technicznych nowości poprzez teoretyczną wiedzę uzasadnia zalecenie wprowadzania i stosowania w praktyce laktozy w preparatach mlekozastępczych dla prosiąt.

Wersja VI

FAT - The important energy source in prestarter for piglets. Recommendations of Fat inclusion in Piglet feed.

In the diets for young piglets the most important energy source besides Carbohydrates (Laktose and Starch) is Fat. Fat contains more than double of the energy of Carbohydrates and Proteins. Good Fat supply to diets of Piglets can help to reach optimal growth and feed conversion.

Wersja VII

Intestinal health - the effects of feed additives

In the past, antimicrobial growth promoters were added to calf feed. This however is not allowed anymore since 2006. In order to compensate for the effects of antibiotics, both the general health as well as specifically the gut health of calves need to be as optimal as possible. Feed (additives) can play an important role in improving the gut health. Besides from influencing gut health, feed (additives) can also have a more general effect on health by influencing the immune system or inflammatory responses.

Our solution: Schils Protection Plus (SPP).